Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An

Công ty hợp danh đang được ưa chuộng tại địa bàn. Vì các đặc điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp. Tư vấn Blue xin được cung cấp cho bạn một số đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An theo luật doanh nghiệp 2014 như:

Đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An

Đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An

Về thành viên công ty hợp danh bao gồm:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
 • Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của các thành viên:

 • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty.
 • Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty.
 • Tài sản thu được từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.

Quyền quản lý, đại diện của công ty hợp danh:

 • Các thành viên hợp danh có quyền thỏa thuận về việc quản lý, điều hành công ty.
 • Các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

Tư cách pháp nhân:

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các thành viên là các đồng chủ sở hữu trong công ty có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tư cách thành viên, phần vốn góp của mình.

Vốn công ty:

 •  Huy động vốn: Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 •  Thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý.
 •  Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của Công ty.

Cơ cấu tổ chức:

 • Tất cả thành viên hợp danh hợp lại thành Hội đồng thành viên.
 • Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Trên đây là một số đặc điểm của công ty hợp danh. Mong rằng sẽ giúp bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Hãy liên hệ đến Tư vấn Blue để hỗ trợ.

Đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An

Đặc điểm công ty hợp danh tại Nghệ An

Với các dịch vụ của Tư vấn Blue cung cấp:

 • Blue cung cấp các dịch vụ thành lập công ty như:
 1. Thành lập công ty hợp danh trọi gói.
 2. Thành lập công ty TNHH.
 3.  Thành lập công ty cổ phần.
 4. Tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:
 1. Thay đổi tên công ty: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt.
 2. Thay đổi trụ sở công ty.
 3. Thay đổi người đại diện.
 4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Và các dịch vụ khác như: cung cấp con dấu, chữ ký số doanh nghiệp.

Liên hệ với Blue sớm nhất để có những dịch vụ chi phí thấp tiết kiệm thời gian của bạn.

 

 

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận