Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Chia thừa kế là quyền sử dụng đất tại Nghệ An

Quan hệ dân sự diễn ra hằng ngày trong cuộc sống xung quanh ta. Mâu thuẫn về những vấn đề nảy sinh trong nó là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn đó trở nên căng thẳng và nặng nề hơn khi nó bắt nguồn giữa những người thân thích. Những người chung huyết thống.

Tranh chấp về di sản thừa kế:

Là một dạng tranh chấp phổ biến và phức tạp trong xã hội. Liên quan đến người, nhiều vấn đề như di sản của người đã mất. Về quyền nhân thân và bao hàm cả yếu tố truyền thống. Tình cảm của những người tham gia vào tranh chấp đó. Đặc biệt là tranh chấp về quyền sử dụng trong thừa kế có tính chất phức tạp. Kéo dài và để hạn chế các tranh chấp đó công ty Tư vấn Blue chúng tôi cung cấp dịch vụ tu vấn quyền thừa kế trong chia thừa kế tại Nghệ An.

Chia thừa kế là quyền sử dụng đất tại Nghệ An

                     Chia thừa kế là quyền sử dụng đất tại Nghệ An

Việc chia thừa kế là quyền sử dụng đất được quy định.

Tại Điều 684 BLDS 2005:

  • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc.
  • nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
  • Nhưng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất nên có thể không phân chia được những thành phần thừa kế rõ ràng như những tài sản khác. Vì vậy, nếu không chia được bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.
  • Nếu di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa có di chúc để lại thì di sản đó sẽ được áp dụng theo những quy định của pháp luật để chia thừa kế.

Liên hệ với Tư vấn Blue để được tư vấn.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon