Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Các ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

STT Ngành nghề Vốn pháp định Quy định Ghi Chú
01 Kinh doanh bất động sản 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007) Được rút tiền sau khi có Giấy phép
02 Dịch vụ đòi nợ

 

2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
03 Dịch vụ bảo vệ (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) 2 tỷ đồng (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
04 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
05 Sản xuất phim 1 tỷ đồng (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007) Được rút tiền sau khi có Giấy phép
06 Dịch vụ lữ hành quốc tế 250 triệu Luật Du Lịch Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
07 Dịch vụ Giới thiệu việc làm 300 triệu Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
08 Ngân hàng thương mại cổ phần 1000 tỷ đồng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
09 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD

 

(Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
10 Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 1000 tỷ đồng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
11 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 1 tỷ đồng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
12 Công ty tài chính 300 tỷ đồng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
13 Công ty cho thuê tài chính 100 tỷ đồng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
14

 

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế 100 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
15 Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa 30 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
 

 

16

 

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế

30 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa

10 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
 

17

 Vận chuyển hàng không quốc tế:
Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay
500 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay 800 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác trên 30 tàu bay 1000 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
18 Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay 200 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
19 Vận chuyển hàng không nội địa:  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay 400 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
20 Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác trên 30 tàu bay 500 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
21 Kinh doanh hàng không

 

50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007) Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận