Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Nghệ An

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất hay mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp phát triển. Các cơ quan quản lý đặt ra các điều kiện, thủ tục khi đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống kinh tế. Để giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định, thủ tục khi đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh, Tư vấn Blue Nghệ An xin chia sẻ các thông tin về các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Nghệ An, để giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi đăng kí thủ tục.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh khi phát sinh các lĩnh vực kinh doanh ngoài danh mục doanh nghiệp đã đăng ký. Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh bình thường như trước đây.

tải xuống (51)

Nguồn Internet

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

2. Trình tự thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

– Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

3. Thành phần hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

– Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, kinh doanh ngân hàng, tài chính…).

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (Kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, kế toán, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn pháp lý, kinh doanh dược phẩm, đại lý thuốc …).

– Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

4. Kết quả khách hàng nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo xác nhận về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp .

Tuy rằng những thông tin trên đây có thể chưa làm hài lòng quý vị, nhưng nó sẽ giúp quý vị có những bước đi, thứ tự xử lý công việc khi muốn hoàn thành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp  tại Nghệ An. Tư vấn Blue Nghệ An xin gửi đến quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị có thể liên hệ với công ty Tư vấn Blue tại Nghệ An. Đội ngũ chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng quý vị. Xin cảm ơn.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận