Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nghệ An

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 03/03/2017.Theo đó, sẽ mở rộng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp. Tư vấn Blue xin chia sẻ bài viết hướng dẫn việc Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nghệ An, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

Căn cứ Điều 70 Luật đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Bạn cần phải chuẩn bị:

Một bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK, được ban hành kèm theo tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

3. Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

5. Tờ khai thu tiền sử dụng đất.

6. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

Đối với tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB); Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ) được ban hành kèm theo tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trình tự thực hiện thủ tục như sau

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đến để thực hiện nghĩa vụ tài chính (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sao hồ sơ đi chứng thực chuyển sang Chi cục thuế để nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh thì đến nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp chỉ duy nhất 1 lần cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, mang giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để đóng lệ phí và ký nhận giấy CNQSD đất.

Trong trường hợp đến nhận hộ, người đến nhận hộ mang theo giấy chứng minh thư của người được ủy quyền và giấy ủy quyền (theo mẫu quy định).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30′ đến 11 giờ 00’chiều 13h30 -17h00’vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Mọi vấn đề vướng mắc về nội dung xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nghệ An, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon