Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Hưng Nguyên- Nghệ An

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài – liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài đang là xu hướng của các nhà đầu tư Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 cho tới nay. Thủ tục, thời gian xin giấy phép công ty liên doanh ngày càng đơn giản, nhanh chóng là cam kết của chính phủ Việt Nam nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Dưới đây là thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Hưng Nguyên- Nghệ An.

tl4

Nguồn Internet

Cách thành lập công ty liên doanh với nước ngoài dành cho doanh nghiệp

Cách 1 (Trong trường hợp cần có pháp nhân sớm để hoạt động):

Bước 1. Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam, thời gian 5 – 15 ngày làm việc

Bước 2. Chuyển nhượng 1 phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, thời gian 15 – 20 ngày làm việc

Tổng thời gian: 30 – 45 ngày làm việc

Tổng phí: 15 – 20 triệu (700 – 1000 USD)

Cách 2 (Trong trường hợp không cần giấy phép gấp):

Bước 1. Xin giấy phép đầu tư, thời gian 30 – 45 ngày làm việc

Bước 2. Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian 5 – 15 ngày làm việc

Tổng thời gian: 50 – 60 ngày làm việc

Tổng phí: 20 – 30 triệu (1000 – 1500 USD)

Vốn pháp định của công ty:

Vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án quy có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận. Tỷ lệ góp vốn của bên hoặc các bên liên doanh nước ngoài do các bên liên doanh thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh doanh và các lợi ích kinh tế – xã hội khác của dự án, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể xem xét cho phép bên liên doanh nước ngoài có tỷ lệ góp vốn thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn pháp định. Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp liên doanh là có sự phối hợp cùng góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ quyết định tới mức độ tham gia quản lý doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận được hưởng cũng như rủi ro mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Theo quy định muốn thành lập công ty liên doanh, các nhà đầu tư cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Các doanh nghiệp nước ngoài không vi phạm pháp luật nước Việt nam và nước ngoài, không bị cấm thành lập và đảm nhận doanh nghiệp do pháp luật Việt nam quy định.

Về chủ thể : nhà đầu tư.

Cá nhân: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, và không ở trong thời gian chấp hành hình phạt tù cũng như không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Pháp nhân: thành lập hợp pháp, vẫn đang tồn tại tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Đảm bảo phù hợp với pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận;
Về tài chính :

Năng lực tài chính của chủ đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án.

Ngân hàng giữ số tiền gửi sử dụng cho mục đích đầu tư của nhà đầu tư phải là ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Các điều kiện về thành lập công ty khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh bao gồm các mẫu:

– Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.

2. Hình thức đầu tư nước ngoài được chọn:

– Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài.

– Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Thành lập Công ty Cổ phần.

– Thành lập Công ty Hợp danh.

– Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh cần có:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Thời gian đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

Trên đây là những điều cần quan tâm khi bạn có ý định hợp tác với những nhà đầu tư nước ngoài. Nếu còn thắc mắc hoặc chưa được gỡ rối một vấn đề nào đó công ty Tư vấn Blue Nghệ An xin sẵn sàng hỗ trợ các thông tin tới khách hàng về những thủ tục liên quan tới thành lập công ty liên doanh.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon