Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Nghệ An

Công ty Blue là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp,uy tín, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, với mong muốn giúp các nhà đầu tư kinh doanh năm bắt được các quy định liên quan trong lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi xin cung cấp các thông tin các Ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Nghệ An.
Căn cứ vào Luật Đầu tư 2014:

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Nghệ An:

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
  2. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014, bao gồm 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
  4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 và điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
  5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon