Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

Loại hình công ty TNHH 2 thành viên được rất nhiều các nhà đầu tư, kinh doanh lựa chọn để thành lập vì có rất nhiều thế mạnh, tuy nhiên để công ty của bạn đi vào hoạt động được hiệu quả và phát huy được các lợi thế mà loại hình này đem lại thì bạn nên tìm hiểu rõ về các đặc điểm về công ty TNHH 2 thành viên. Công ty tư vấn Blue xin được giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của loại hình công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Về thành viên.

Công ty phải có ít nhất hai thành viên và có tối đa không quá 50 thành viên. Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Về tư cách pháp lý.

Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm Công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

 Về vốn.

Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất, tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn. Việc chuyển nhượng vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị hạn chế bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong công ty, đặc điểm này của công ty TNHH cho phép các thành viên có thể ngăn chặn sự thâm nhập của người bên ngoài công ty bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng vốn. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Về chế độ trách nhiệm.

Các thành viên của Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty (TNHH). Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi tài sản của công ty.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon