Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục điều chỉnh thời hạn đầu tư tại Nghệ An

Vì những lý do khách quan hoặc chủ quan khiến nhà đầu tư cần có thêm thời gian để hoàn thành dự án, trong trường hợp này nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh thời hạn đầu tư với cơ quan có thẩm quyền. Tư vấn  Blue xin tư vấn như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án; tiến độ thực hiện dự án gồm các văn bản sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh như: Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;

Trên đây là những giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án, tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp cụ thể, cơ quan Nhà nước thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp các tài liệu, hồ sơ khác để làm rõ bất cứ vấn đề nào có liên quan đến thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án, tiến độ thực hiện dự án.

Một số vấn đề nhà đầu tư cần lưu ý: Để được Cơ quan nhà nước chấp thuận việc điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư thì nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện nhất định sau đây:

 • Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn tất thủ tục góp đủ số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư như đã cam kết trên Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình tài chính của các năm gần nhất và văn bản xác nhận tình hình thực hiện các nghĩa vụ về thuế trong quá trình hoạt động;
 • Đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình triển khai dự án đầu tư;
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ về hải quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nếu có hoạt động liên quan;
Hình minh họa

Hình minh họa

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại.

Mọi vấn đề vướng mắc về Thủ tục điều chỉnh thời hạn đầu tư tại Nghệ An, quý vị hãy liên hệ Tư vấn  Blue để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận