Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả,quyền liên quan tại Nghệ An

Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc để được thụ hưởng quyền, nhưng đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan với Cục Bản quyền tác giả – văn học nghệ thuật sẽ mang lại thuận lợi cho người được ghi nhận là tác giả,  chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn những thông tin liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Nghệ An như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Thủ tục trước khi đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan:

 1. Đánh giá tác phẩm có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả hay không.
 2. Tìm hiểu và phân loại đối tượng, loại hình đăng ký phù hợp.
 3. Kiểm tra sơ bộ về khả năng đăng ký bản quyền tác giả.
 4. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký.
 5. Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm

Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả, các đồng tác giả

 • 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
 • 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
 • Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);
 • Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả ( tổ chức, công ty)

 • 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
 • 01 Giấy ủy quyền của tổ chức, công ty ( theo mẫu);
 • 01 bản sao công chứng CMND của tác giả tác phẩm;
 • Giấy chứng nhận nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả, các đồng tác giả cho tổ chức, công ty ( 1 bản);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp.
 • Giấy cam đoan của tác giả, các đồng tác giả sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai ( theo mẫu).
 • Các thông tin khác có liên quan.

Nơi tiếp nhận hồ sơ : Cục Bản quyền tác giả.

Thời hạn đăng ký bản quyền tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn đăng ký: 15-20 ngày làm việc

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả /quyền liên quan:

Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản quy định có thời hạn bảo hộ như sau:

Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn 50 năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình.

Tác phẩm khác không thuộc các loại hình tác phẩm kể trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Dịch vụ của Công ty luật Blue trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

 • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả và quyền liên quan
 • Tư vấn phương án sửa đổi tác phẩm để tăng khả năng đăng ký bảo hộ quyền tác giả.
 • Tư vấn hướng dẫn thời điểm xác lập quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Tư vấn cách thức nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục bản quyền tác giả.
 • Đại diện cho khách hàng, doanh nghiệp, chủ đơn là người nước ngoài trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, ghi nhận sửa đổi các thông tin trong giấy chứng nhận.
 • Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
 • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Hãy liên hệ luật Blue để được tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký bảo hộ quyền tác giả,quyền liên quan tại Nghệ An.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận